Narvik skolekorps

- størst og best

Bærekraftsmål:

Narvik Skolekorps er opptatt av bærekraft. Vi ønsker å fokusere på følgenede av FN sine bærekraftsmål:
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene

Nyheter fra NMF

NM janitsjar 2024 – for publikum

Wednesday, 28 February 2024, 09:12

Er du Rogaland Ungdomskorps sin neste dirigent?

Monday, 19 February 2024, 09:40

Bilder fra NM brass 2024

Wednesday, 14 February 2024, 13:19

Søk
Driftes av Styreportalen AS