Narvik skolekorps

- størst og best

Bærekraftsmål:

Narvik Skolekorps er opptatt av bærekraft. Vi ønsker å fokusere på følgenede av FN sine bærekraftsmål:
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene

Nyheter fra NMF

NM skolekorps og korpsdrill starter lørdag

Wednesday, 19 June 2024, 09:48

NM janitsjar 2025 ::: INVITASJON

Friday, 14 June 2024, 15:00

NM brass 2025 – for deltakere

Thursday, 13 June 2024, 12:42

Søk
Driftes av Styreportalen AS