Narvik skolekorps

- størst og best

Bærekraftsmål:

Narvik Skolekorps er opptatt av bærekraft. Vi ønsker å fokusere på følgenede av FN sine bærekraftsmål:
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene

Nyheter fra NMF

Sommerkurs i Nord-Norge 2024

Friday, 1 December 2023, 09:42

Vil du jobbe på Sommerkurs i Nord Norge i 2024?

Wednesday, 29 November 2023, 11:49

Kvalifisering til NM korpsdrill 2024

Tuesday, 28 November 2023, 17:04

Søk
Driftes av Styreportalen AS