post@narvikskolekorps.no Brugata 5 8516 Narvik - Kontonr: 4520.10.75959 - Org.nr:979524382- Vipps:72361

Korpsøvelser: Korpshuset,  Brugata 5. Onsdager   

Oppmøte 10.min før øvelsen starer slik at alle er klar når dirigent begynner.

Aspiranter: 16.30 – 17.30 (Medlemmer som startet våren 2019)
Juniorkorps: 17.30 – 18.30 (Medlemmer som har spilt 1-2år)
Hovedkorps: 18.30 – 20.30
Trommegruppa: plan for gruppeøvinger kommer.

Måned

Dato/Øvinger

Spesielle oppdrag / aktiviteter

August

21 - 28

Oppstart av sesongen. Invitasjon kommer.

September

4 -11-18 - 25

Helgeseminar?

Oktober

2–16 – 23 - 30

NNM, lørdag 26.okt. Alle deltar.
Høstferie: 9-10-11okt.

November

6 –13 – 20 - 27

 

Desember

4 - 11

Julekonsert, 8.des? m/JMN?

Januar

8 – 15 – 22 - 29

Nyttårsfest og medlemsmøte på korpshuset.

Februar

5 – 12 – 19 - 26

Årsmøte med konsert 19. Feb.?

Mars

11- 25

Vinterferie uke 10
VU, Barnas dag lørd.14.mars.
Jubileumskonsert med Groms Plass?
Aspirantfabrikken.

April

1 – 15 – 22 - 29

Uke 15 Påskeferie.

Mai

6 – 13 – 20 - 27

8. mai med Stjernefest og 17. mai spilling.

Juni

3 – 10 – 17

Korps på friluftstur? 10 eller 11 juni?
Korpsstevne/sommertur Gøteborg ( 20 -24 juni?)

ToNN-samlinger 2019/2020:
27-29sept, 22-24nov.
21-23febr, 17-19april (i Narvik!), 18-20sept, 13-15nov.
Andre viktige datoer:
Tine Thing Helseth , 10.okt. (messingblåsere)

Narvik kulturskole, timer og viktige datoer:

Timer på kulturskolen: lærer på kulturskolen avtaler med hver enkelt elev.

Kulturskolens juleforestilling og sommerforestilling: Deltagelse etter avtale.

Template by JoomlaShine