post@narvikskolekorps.no Brugata 5 8516 Narvik - Kontonr: 4520.10.75959 - Org.nr:979524382- Vipps:72361

Aspirantfabrikken 2019 er nå ferdig.

Takk til alle som har bidratt positivt til gjennomføringen!

Narvik skolekorps har etter Aspirantfabrikken:

19 nye musikere

9 nye på drill

 

ASPIRANTFABRIKKEN 2020: mars, 2020

Ledige instrumenter: Horn, trombone, kornett

 

Samtykkeerklæring

I forbindelse med at Narvik Skolekorps profilerer seg på sosiale medier og i media må vi som organisasjon innhente samtykke fra foreldre og foresatte på dette. 

Vi ber om at alle nye medlemmer i korpset går inn og fyller ut dette skjemaet:

Samtykkeerklæring

Template by JoomlaShine