Styret

Styret

Elisabeth Holsen
LEDER
Tlf:  91727184
E-post: holsen.elisabeth@gmail.com
Dag Arne Granberg
KASSERER
Tlf: 90065321
E-post: dag.arne.granberg@gmail.com
Vebjørn Pedersen
STYREMEDLEM
Tlf:  90544229
E-post: vep@nve.no
Tor Arvid Moen
STYREMEDLEM
Tlf:  99258402
E-post: tor.arvid.moen@vgs.nfk.no
Sissel Stubø
STYREMEDLEM
Tlf:  98814125
E-post: sisselkri@yahoo.com
Ida Maria Jensen
VARAMEDLEM
Tlf:  97044715
E-post: idamjens@hotmail.com
Søk
Driftes av Styreportalen AS